Slide Mission, Internazionale, Garanzia, Certificazione, prodotti Compatibili

Sertifikati

Dentalni implantati proizvedeni su u skladu sa najvišim standardima kvaliteta kako za proizvod tako i za proizvodni proces. Jedna od prvih italijanskih kompanija koja je sertifikovana u sektoru dentalnih implantata, C-Tech Implant danas ima veliki broj evropskih i međunarodnih sertifikata. Zahvaljujući čestim inspekcijama (ponekad i nenajavljenim), serifikaciona tela sa najvišim autoritetom izdaju potvrde koje su dokaz stomatolozima i pacijentima da su zahtevani standardi uvek uvaženi u sva četiri naša proizvodna pogona.

Zapravo, sertifikati su posebni za svaku zemlju i potvrđuju kako usklađenost kvaliteta materijala komponenata i obrade površine, tako i preciznih uslova proizvodnje. Tela za izdavanje sertifikata nadgledaju, pored ostalog, kvalitet, bezbednost, biokompatibilnost materijala, sterilizaciju, dostupnost farmakovigilanci, trajnost,  čak i pakovanje proizvoda. Zbog toga su to veoma važni sertifikati, pasoši koji omogućavaju našim implantatima da se prodaju i koriste na najzahtevnijim tržištima. 

C-Tech Implant je prozvođač koga priznaje Nemačko Sertifikaciono Telo TÜV (u skladu sa standardima EN ISO 13485 koji se odnose na medicinska implantatna sredstva),najautoritativnije  sertifikaciono telo u Evropi. Poseduje SFDA sertfikat za Kinu, GOST R za Rusiju i TFDA za Tajvan, sertifikate koje je sve veoma teško dobiti.

Ovo su zemlje u koje izvozimo naše proizvode:

Kina

Kolumbija

Egipat

Salvador

Nemačka

Grčka

Gvatemala

Indonezija

Velika Britanija

Italija

Kazahstan

Liban

Litvanija

Malta

Novi Zeland

Poljska

Portugal

Rusija

Srbija

Španija

Južna Afrika

Tajvan

Turska

Mađarska

Ovde možete preuzeti kopiju naših sertifikata:

Certificazione CE | C-Tech Implant | Impiantologia DentaleCertificazione CE | C-Tech Implant | Impiantologia Dentale

Preefooter SER