Course | Stabilization of prostheses on mini implants

Course | Stabilization of prostheses on mini implants

Saturday 04 April 2020 | Łódź | hours: 10:00-18:00 Stabilization of ...

Continua

Webinar | Mini-implants for the prosthodontist: 3 simple steps in big surgery.

09 April 2020 | Webinar | Mini-implants for the prosthodontist: ...

Continua

Workshop | Mini-implants for the prosthodontist: 3 simple steps in big surgery.

16 April 2020 | Workshop | Mini-implants for the prosthodontist: ...

Continua

SPB INSTOM (Dentistry institute) Basic course

08 April 2020 | SPB INSTOM (Dentistry institute) Basic course. speaker ...

Continua

SPB INSTOM (Dentistry institute) Advanced course

17 April 2020 | SPB INSTOM (Dentistry institute) Advanced course. speaker ...

Continua

Aprile | Ciclo di corsi di Minimplantologia 2020 organizzato da Tueor Servizi

Aprile | Ciclo di corsi di Minimplantologia 2020 organizzato da Tueor Servizi

  Da Febbraio avrà inizio un ciclo di corsi dedicato ai ...

Continua

Implantology (Surgical & Prosthetic) 5 days

Implantology (Surgical & Prosthetic) 5 days

DATE: 3-7 February, 2020 | 9-13 March, 2020 | 27-1 ...

Continua

C-Tech implant lines

EL imlantat je konusnog oblika, hirurški i protetski kompatibilan BL liniji implantata. Unutrašnjost EL implantata je ista kao kod BL implantata i sledi isti protokol insercije u meku kost. EL implantat u apikalnoj trećini ima agresivne navoje koji mu...

Опширније

Narrow Diameter je dvodelni dentalni implantat malog prečnika čija platforma ima promer samo 3 mm. Idealan je za uske grebene u anteriornoj regiji. Krupni navoji na telu implantata koji su na apeksu oštriji daju implantatu stabilnost i u isto vreme obezbeđuju laku...

Опширније

Gingival Level dentalni implantat je konusnog oblika sa unutrašnjom heksagonalnom konekcijom. Implantat karakterišu mikro navoji u vratu za bolji kontakt sa korteksom i polirani rub na kraju za kontakt sa mekim tkivom. Prednost ovog dentalnog implantata...

Опширније

Monoblok je jednodelni implantata prečnika 3mm. Sistem nudi 2 protetske opcije; Okrugla glava implantata za totalne proteze kao i konusni abatment za krunice i mostove. Za bolje prilagođavanje različitim karakteristikama mekog i koštanog tkiva u gornjoj...

Опширније

Small Diameter dentalni implantatni sistem je iz porodice jednodelnih implantata, različitih dijametara od 1.8 mm, 2.1 mm, 2.4 mm i 2.5 mm. Opcije za svaki dijametar u vidu agresivnih navoja ili finih navoja, implantata sa kragnom ili bez kragne, sa okruglom...

Опширније

Početna

C-Tech Implant Video

ND / Narrow Diameter Implant

Preefooter SER