Webinar | Contemporary Implant Dentistry with C-Tech Implant

Webinar | Contemporary Implant Dentistry with C-Tech Implant

by Doctor Henriette Lerner, HL-DENTCLINIC DR. STOM. MEDIC. Content of the ...

Continua

Webinar | Preserving the alveolus and reconstructing the ridge

Webinar | Preserving the alveolus and reconstructing the ridge

by Dr. Nikos MARDAS, Dr. Nikolaos Tatarakis, Dr. Christos TSAMIS Language: ...

Continua

One Day Prosthetics & Surgical Training in Dental Implants (live demonstration)

One Day Prosthetics & Surgical Training in Dental Implants (live demonstration)

DATE: October 19, 2020 | November 18, 2020 OLD March 10, ...

Continua

Webinar | How to avoid bone resorption?

25 May 2020 | Webinar | From 19:00 to 21:00 ...

Continua

Implantology (Surgical & Prosthetic) 5 days

Implantology (Surgical & Prosthetic) 5 days

DATE: 10-15 August, 2020 | 12-16 October, 2020 | 9-14 ...

Continua

C-Tech implant lines

EL imlantat je konusnog oblika, hirurški i protetski kompatibilan BL liniji implantata. Unutrašnjost EL implantata je ista kao kod BL implantata i sledi isti protokol insercije u meku kost. EL implantat u apikalnoj trećini ima agresivne navoje koji mu...

Опширније

Narrow Diameter je dvodelni dentalni implantat malog prečnika čija platforma ima promer samo 3 mm. Idealan je za uske grebene u anteriornoj regiji. Krupni navoji na telu implantata koji su na apeksu oštriji daju implantatu stabilnost i u isto vreme obezbeđuju laku...

Опширније

Gingival Level dentalni implantat je konusnog oblika sa unutrašnjom heksagonalnom konekcijom. Implantat karakterišu mikro navoji u vratu za bolji kontakt sa korteksom i polirani rub na kraju za kontakt sa mekim tkivom. Prednost ovog dentalnog implantata...

Опширније

Monoblok je jednodelni implantata prečnika 3mm. Sistem nudi 2 protetske opcije; Okrugla glava implantata za totalne proteze kao i konusni abatment za krunice i mostove. Za bolje prilagođavanje različitim karakteristikama mekog i koštanog tkiva u gornjoj...

Опширније

Small Diameter dentalni implantatni sistem je iz porodice jednodelnih implantata, različitih dijametara od 1.8 mm, 2.1 mm, 2.4 mm i 2.5 mm. Opcije za svaki dijametar u vidu agresivnih navoja ili finih navoja, implantata sa kragnom ili bez kragne, sa okruglom...

Опширније

Početna

C-Tech Implant Video

ND / Narrow Diameter Implant

Preefooter SER