[email protected] +39 051 66 61 817 + 49 721 60 95 32 38

  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Ελληνικά
  • Magyar
  • Српски језик
  • Lietuviškai
  • Bahasa Indonesia
  • Slovenčina

Slide Mission, Internazionale, Garanzia, Certificazione, prodotti Compatibili

(AB) 2016/679 Sayılı Yönetmeliğin (“Gizlilik Politikası”) 13. maddesi uyarınca
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bu bilgiler (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik uyarınca (bundan böyle “Yönetmelik” veya “GDPR” olarak anılacaktır) uyarınca sağlanır ve https ://www.c-tech-implant.com/it/ adresinden erişim sağlayarak (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) bu web sitesine başvuran ve bu web sitesini kullanan veya bu Site vasıtasıyla önerilen hizmetleri kullanan kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili yöntemleri açıklar.

679/2016 (“GDPR”) sayılı kişisel verilerin korunmasına ilişkin geçerli Avrupa Yönetmeliğine dayalı olarak verilerin toplanması ve işlenmesi daima yasallık, doğruluk ve şeffaflık prensiplerine uygun olacaktır.

Siteye başvurulmasının ardından web sitesine erişen kullanıcı ile ilişkili veriler işlenebilir (tanımlanan veya tanımlanabilir gerçek kişi olarak “ilgili taraf” olarak tanımlanır).

 1. TEDAVİNİN SAHİBİ

Veri Kontrolörü, yasal temsilci şahsında geçici olarak C TECH IMPLANT SRL’dır; bu şirketin PI numarası 03051331209’dur, genel merkezi Via Cesare Battisti n. 2 – Bolonya (BO) adresinde bulunmaktadır ve e-posta adresi şudur: [email protected] (bundan böyle “Veri Kontrolörü” olarak anılacaktır).

 1. VERİ KORUMA YETKİLİSİ (VKY)

Veri Koruma Yetkilisi (VKY) Ing. Massimo DiMenna’dır. Geçerli mevzuat tarafından ilgili tarafça verilen hakların uygulanması dâhil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin her türlü ihtiyaç için şu bağlantıları Veri Koruma Yetkilisine yönlendirmek mümkündür: [email protected]

 1. TOPLANAN VERİLERİN TİPİ, AMAÇ, YASAL DAYANAK VE SAKLAMA SÜRELERİ.

Navigasyon Verileri

Kişisel Veriler, Veri Kontrolörü tarafından veya üçüncü taraflar vasıtasıyla bağımsız olarak toplanabilir.

Bu durumda, bu Siteyi çalıştırmak için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, Kullanıcıların teknik bir BT özelliğine sahip ve internetin normal işleyişinde iletimi doğal olan bazı Kişisel Verileri (ör. IP adresi, kullanılan tarayıcı tipi, işletim sistemi, domain adı ve eriştiğiniz veya çıktığınız web sitesi adresleri vb.) elde etmektedir.

Amaç: bu Veriler yalnızca sitenin kullanımı ile ilgili anonim istatistik bilgilerini elde etmek ve/veya doğru bir şekilde işlenmesini kontrol etmek amacıyla işlenebilir.

Saklama: Bu tür Veriler işledikten sonra hemen silinecektir.

Yasal Dayanak: İşlem, Siteyi kullanılabilir kılmak ve bu Sitede gezmeyi güvenli hale getirmek için Veri Kontrolörünün meşru menfaatlerine dayalı olarak uygulanmalıdır (Madde 6, paragraf 1, harf f). Özellikle belirli bir profil çıkarma faaliyeti için, veri sahibinin açık rızası (Madde 6, paragraf 1, bend a)

E-posta, telefon bağlantısı, form doldurma vasıtasıyla kullanıcı tarafından kurulan iletişim

E-posta ile yapılan bildirimlerin isteğe bağlı, açık ve gönüllü bir şekilde bu sitede belirtilen adreslere gönderilmesi, e-posta adresi dâhil olmak üzere kullanıcı tarafından bildirilen verilerin sonradan edinilmesini ve taleplerinize herhangi bir yanıt almaya onay verilmesini içerir.

Bu durumda, e-posta adresinin ve belirtilen diğer herhangi bir verinin tedariki isteğe bağlıdır ancak hizmeti kullanmak ve talebinize bir yanıt almak için elzemdir ve bunlar bulunmadığında veri işlemeye geçemeyiz.

Amaç: Bu şekilde sağlanan kişisel veriler, bunun ilgili amaç için gerekli olması kaydıyla yalnızca üçüncü taraflara iletilen ve bildirilen talepleri yerine getirmek veya bunlara cevap vermek amacıyla kullanılır.

Saklama: Veriler, talebi yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca ve mevcut mevzuat ile uyumlu bir şekilde saklanır.

Yasal dayanak: veri işleme, hizmet için Veri Kontrolörü tarafından üstlenilen anlaşmaya dayalı ve anlaşma öncesi bir yükümlülüğün gerçekleştirilmesi için uygulanır (Madde 6, paragraf 1, bend b).

Haber bültenleri ve ticari/tanıtıma yönelik bildirimler.

Kullanıcı tarafından açıkça talep edildiğinde Veri Kontrolörünün faaliyetlerine ilişkin ticari ve/veya bilgilendirici bir niteliğe sahip bildirimler almak için iletişim bilgilerini sağlamak mümkündür. Bu amaçlar için ilgili verilerin sağlanması tamamen isteğe bağlıdır ancak yukarıda açıklanan tanıtım amaçlı bilgi hizmetlerinin sağlanmasına geçebilmek için zorunludur. Size haber bülteni göndermek için bir WordPress Eklentisini kullanıyoruz.

Amaç: Bu şekilde sağlanan kişisel veriler (Ad, Soyad ve e-posta adresi), bu amaç için gerekli olması kaydıyla ve yalnızca ilgili tarafın açık rızası alınarak yalnızca üçüncü taraflara iletilen ve bildirilen talepleri yerine getirmek veya yanıtlamak amacıyla kullanılırlar.

Saklama: veriler, sunulma nedenleri olan faaliyeti uygulamak için gerekli olan süre boyunca ve her hâlükârda, özellikle yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, yasalar tarafından açıkça öngörüldüğü üzere iki yıldan geç olmayacak şekilde (mevcut mevzuatın gerektirdiği üzere verilen onay diğer amaçlar için kullanım amacıyla yenilenmedikçe) saklanır.

Yasal dayanak: veri işeme, ilgili tarafın açık onayına dayalı olarak uygulanır (mad. 6, par. 1 bend a).

E-posta ile CV’ler göndererek sağlanan veriler.

Bu web sitede belirtilen adreslere e-posta göndererek bir kişinin mesleki profilini bildirmek veya bir kişinin açık pozisyonlar için başvurusunu göndermek amacıyla CV’lerin isteğe bağlı, açık ve gönüllü bir şekilde gönderimi, e-posta adresiniz ve mesleki tutumlarınız dâhil olmak üzere kullanıcı tarafından bildirilen verilerin sonradan edinilmesini içerir. Zorunlu olmasa da yukarıda bahsedilen verilerin sağlanmaması, adaylığın değerlendirilmesini ve herhangi bir seçim sürecinin başlatılmasını engeller. Bu şekilde sağlanan kişisel veriler, bunun ilgili amaç için gerekli olması kaydıyla yalnızca üçüncü taraflara iletilen ve bildirilen talepleri yerine getirmek veya bunlara cevap vermek amacıyla kullanılır.

Yasal Dayanak: veri işleme, hizmet için Veri Kontrolörü tarafından üstlenilen anlaşmaya dayalı ve anlaşma öncesi bir yükümlülüğün gerçekleştirilmesi için uygulanır (Madde 6, paragraf 1, bend b).

Saklama: Veriler, talebi yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca, mevcut mevzuat ile uyumlu bir şekilde ve her hâlükârda, aynı verilerin alınmasından itibaren 12 aydan daha geç olmayacak şekilde saklanır.

Teorik ve uygulamalı eğitim kurslarına kayıt olma.

Amaç: kurslara kayıt için sağlanan kişisel veriler (Ad, Soyad, cep telefonu, e-posta adresi, şehir, diş hekiminin muayenehanesinin adı ve adresi, Tescil Numarası, Mesleki Poliçe, Numara ve bunu düzenleyen şirket) abonelik taleplerini işlemek için kullanılır.

Veri Kontrolörü, bu şekilde toplanan verileri, eğitim hizmetlerini sağlamak amacıyla bir iş birliği yaptığı üçüncü taraflara bildirir.

Saklama: Veriler, talebi yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca ve vergi ve muhasebecilik yükümlülükleri ile ilgili mevcut mevzuat ile uyumlu bir şekilde saklanır.

Yasal Dayanak: veri işleme, hizmet için Veri Kontrolörü tarafından üstlenilen anlaşmaya dayalı ve anlaşma öncesi bir yükümlülüğün gerçekleştirilmesi için uygulanır (Madde 6, paragraf 1, bend b).

Ticari fuarlara katılımın ardından veri toplama.

Amaç: kişisel veriler ve iletişim verileri ticari faaliyetlerinin yönetimi ve yeni iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılır:

dış ortaklar ile çalışmaya yönelik iş birlikleri başlatma ve sürdürme;

gelecek vadeden şirket içi iş birlikçilerle çalışmaya yönelik ortaklıklar başlatma ve sürdürme;

genellikle sergi etkinliklerinin ve eğitim etkinliklerinin belgelendirilmesi.

Saklama: Veriler, iş birliği faaliyetlerini geliştirmek için gerekli olan süre boyunca saklanır.

Yasal Dayanak: veri işleme, hizmet için Veri Kontrolörü tarafından üstlenilen anlaşmaya dayalı ve anlaşma öncesi bir yükümlülüğün gerçekleştirilmesi için uygulanır (Madde 6, paragraf 1, bend b).

Diğer web sitelere verilen linkler

Web sitesi diğer web sitesine hiper metin linkleri içerebilir. Kullanıcı, bu linklerden birine tıklayarak çerezler veya diğer teknolojiler yoluyla kullanıcı hakkında bilgiler toplayabilen başka bir web sitesine veya diğer internet kaynağına yönlendirilebilir. Veri Sahibi, söz konusu diğer web siteleri veya internet kaynakları üzerinde veya bunların toplanması, kullanımı ve kullanıcının kişisel verilerinin ifşa edilmesi üzerinde herhangi bir sorumluluğa veya kontrol yetkisine sahip değildir. Gizlilik mevzuatı ile uyumlu bir şekilde hareket edip etmediklerine karar verebilmek amacıyla bu diğer web sitelerinin ve internet kaynaklarının gizlilik beyanlarını kontrol etmek için gereklidir.

Sosyal medya eklentilerinin dâhil edilmesi.

Siteye sosyal medya eklentilerini (Instagram, Facebook, Linkedin, YouTube) ekledik. Bu, düğmelerden birine tıkladığınızda veya dokunduğunuzda (örneğin, Facebook’un “Beğen” butonu) bazı bilgilerin sosyal medya sağlayıcıları ile paylaşıldığı anlamına gelir.

Bu düğmelerden birine tıkladığınızda veya dokunduğunuzda sosyal medya hesabınızda oturum açıyorsanız sosyal medya sağlayıcısı bu bilgileri sosyal medya hesabınız ile ilişkilendirebilir. Ayarlarınıza bağlı olarak daha sonra ağınızdaki diğer kullanıcılar için görünür bir hale gelecek olan sosyal medya profilinizdeki bu eylemleri de gösterebilirler Veri sahibinin meşru menfaatleri

Veri Kontrolörü, aşağıdaki durumlarda toplanan kişisel verileri Kullanıcının onayı olmadan işleyebilir:

gerekli özeni göstermek amacıyla ve satış için hazırlık niteliğindeki gerekli işlemlerin uygulanmasını sağlamak için bir iş biriminin birleştirilmesi, satışı veya devri ile ilgili alışılmamış işlemler halinde. Özellikle gerekli olan verilerin, mümkün olan en birleştirici/anonim şekilde yukarıda bahsedilen amaçlar için işleneceği anlaşılmaktadır.

Finansal Olayların doğrudan ve talep üzerine sunulmasına yapılan özel bir atıf ile kullanıcıların alışkanlıklarını ve eğilimlerini tanımlamak, sağlanan hizmetleri geliştirmek ve kullanıcıların belirli ihtiyaçlarını karşılamak veya sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ile bağlantılı girişimlerin hazırlanması amacıyla sunulan hizmetlerin anonim ve toplu bir şekilde ve “şifrelenmemiş”, yani anonim olmayan bir şekilde analizi (bu hizmetin bağlamında, yalnızca aşağıdaki veriler her türlü durumda işlenecektir: kişisel veriler, iletişim ayrıntıları, çalıştığınız şirket, referans şehir).

kullanıcı alışkanlıklarını ve eğilimlerini tanımlamak, sağlanan hizmetleri geliştirmek ve belirli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan hizmetlerin anonim ve toplu analizi veya daha ziyade sağlanan hizmetlerin geliştirilmesine ilişkin girişimlerin hazırlanması.

marka konumlandırma ve saygınlık analizi (web dinleme). Bu, özellikle, web sitesinde söylenenleri tanımlamayı ve değerlendirmeyi içerir. Yukarıdakiler, kullanıcıları tanımlamaksızın anahtar sözcük aramaları aracılığıyla yapılır.

Bu site teknik çerezleri ve izleme ve profil çıkarma çerezlerini kullanır. Ayrıntılar için uygun çerez politikasına bakın [linki buraya girin]

 1. VERİ ALICILARI

Toplanan kişisel veriler, veri işlemenin amaçlarıyla ve yöntemleriyle bağlantılı olarak sağlanan belirli talimatlara dayalı olarak belirli bir yetkilendirmeye göre hareket eden Veri Kontrolörünün personeli tarafından işlenir.

Ayrıca, Veri Kontrolörünün yetkinliği kapsamında hizmetlerin tedariki ve faaliyetlerin uygulanması için faydalandığı, GDPR’nin 28. maddesi uyarınca veri işleme sürecinden sorumlu olmak üzere atanmış kişiler veya alt işlemciler, ilgili atamanın sınırları dâhilinde, Siteye başvurulmasının veya hizmetlerin kullanımının ardından toplanan verilerin alıcıları olabilir.

İlgili liste, A bölümünde atıfta bulunulan iletişim ayrıntılarını kullanarak Veri Kontrolöründen talep edilebilir.

Site tarafından önerilen hizmetler vasıtasıyla GDPR’nin 28. maddesi uyarınca bir veri kontrolörü veya alt yönetici atanırsa veriler Veri Kontrolörünüze ve/veya veri yöneticinize bildirilecektir.

Eğitim söz konusu olduğunda, Veri Kontrolörü, katılımcıların verilerini eğitim hizmetlerini sağlamak amacıyla bir iş birliği yaptığı üçüncü taraflara bildirir.

Veri Kontrolörü, belirtilen amaçları yerine getirmek üzere aşağıdaki şahıslara veya şahıs kategorilerine ait olan veriler gibi Kullanıcının kişisel verilerini üçüncü taraflara bildirebilir:

kanun, yönetmelikler veya topluluk mevzuatları tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kolluk kuvvetleri, silahlı kuvvetler ve diğer kamu idareleri Bu tür durumlarda, verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuata dayalı olarak bu tür bildirimler için ilgili tarafın ön rızasını alma yükümlülüğü hariç tutulmuştur;

medeni kanunun 2359. maddesi uyarınca, şirketler, gruplar veya ortaklıklar ya da aile şirketleri, bağlı şirketler veya iştirakler ya da bunlar ile ortak denetime tabi olan şirketler arasında ve konsorsiyum, iş ağları ve gruplaşmalar ve geçici iş ortaklıkları arasında ve idari ve/veya muhasebecilik amacıyla yapılan bildirimlerle sınırlı bir şekilde bunlara bağlı şahıslar ile

BT hizmeti sağlayıcıları.

 1. VERİ İLETİMİ

Sağlanan kişisel veriler yurt dışına iletilmeyecektir.

 1. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Verilerin atıfta bulunduğu tanımlanan veya tanımlanabilir gerçek kişiler olarak veri sahipleri, aşağıdaki listede verilen belirli veri koruma haklarını kullanabilir:

 1. a) erişim hakkı: kişisel verilerin işlenip işlenmeyeceğine dair Veri Kontrolöründen onay alma ve bu durumda kişisel verilere ve işlenen verilerin kaynağı, amaçları, kategorileri, bildirim alıcıları ve/veya veri iletimi ve daha fazlası ile ilgili ayrıntılı bilgilere erişim elde etme hakkı;
 2. b) düzeltme hakkı: ayrıca tamamlayıcı bir beyan sağlayarak eksik kişisel verilerin dâhil edilmesinin yanı sıra gerekçesiz bir gecikme olmaksızın, Veri Kontrolöründen doğru olmayan kişisel verilerin düzeltilmesini isteme hakkı;
 3. c) iptal etme hakkı (“unutma”): şu durumlarda, gerekçesiz bir gecikme olmaksızın Veri Kontrolöründen kişisel verilerin iptalini isteme hakkı: i. gerekli verilerin işleme amaçları doğrultusunda artık gerekli olmaması halinde; ii. veri işlemenin dayandığı onayın iptal edilmesi ve veri işleme için başka bir yasal dayanak olmaması halinde; iii. kişisel verilerin yasa dışı bir şekilde işlenmiş olması halinde; iv. yasal bir yükümlülüğü gerçekleştirmek için kişisel verilerin silinmesi gerektiğinde;
 4. d) verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı: yasal dayanak olarak Veri Kontrolörünün meşru bir menfaatini içeren kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkı;
 5. e) sınırlama hakkı: kişisel verilerin doğruluğuna itiraz edilmesi halinde (Veri Kontrolörünün bu tür kişisel verilerin doğruluğunu onaylaması için gerekli olan süre boyunca), verinin işlenmesi yasa dışıysa ve/veya ilgili taraf verinin işlenmesine karşı çıkarsa Veri Kontrolöründen işlemenin sınırlanmasının isteme hakkı;
 6. f) veri taşınabilirliği hakkı: yalnızca onaya veya anlaşmaya dayanan ve yalnızca elektronik yollarla işlenen veriler ile ilgili durumlarda, teknik olarak uygulanabiliyorsa yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve otomatik olarak okunabilir bir formatta kişisel verileri alma ve başka bir Veri Kontrolörüne bu tür verileri iletme hakkı;
 7. g) denetleme yetkisi hakkında bir şikayette bulunma hakkı: başka bir idari veya adli temyize halel getirmeksizin, kendisi ile ilgili verilerin işlenmesinin Yönetmeliği ihlal ettiğine inanan ilgili taraf, daimi olarak oturduğu veya çalıştığı Üye Devletin veya iddia edilen ihlalin meydana geldiği Devletin denetim yetkisi ile ilgili bir şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Haklar, tekrarlanan A ve B bölümlerinde belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla Veri Kontrolörü ile iletişime geçerek kullanılabilir:

Veri Kontrolörü [email protected]

DPO [email protected]

Bu bilgiler, 06/03/2023 tarihinde güncellenmiştir.


DİŞ PROFESYONELLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER. 
(AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliğin (“Gizlilik Politikası”) 13. maddesi uyarınca.

 

AB YÖNETMELİĞİ 2016/679 MADDE 13’E GÖRE BİLGİLER

2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinin 13. maddesi hükümlerine uygun olarak, kişisel verilerinizin toplanması sırasında gerekli bilgileri size sağlıyoruz.

 1. VERİ KONTROLÜ

Battisti n.’de kayıtlı ofisi bulunan CTECH IMPLANT SRL . 2 – 40123 Bologna , Tel. 0516661817 – E-posta [email protected]  

 1. VERİ KORUMA GÖREVLİSİ (DPO)

Koruma Görevlisi atamaya karar verdi Hakkınızı kullanmak, bildirimde bulunmak veya yalnızca verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi almak için iletişime geçebileceğiniz görevli . DPO ile iletişime geçmek için aşağıdaki kişileri kullanabilirsiniz: Prof. Ing. [email protected]

 1. İŞLENEN VERİLERİN KATEGORİLERİ VE KAYNAĞI

Kişisel veri Aşağıda imzası bulunan kişi tarafından toplanan ve işlenenler aşağıdaki kategorilere ayrılır:

 1. Profesyonelin kimlik ve fatura verileri: adı, tescili, adresi, telefon numarası, KDV numarası , vergi kodu;
 2. Kişiye özel tıbbi cihaz talep edilen hasta(lar)ın verileri (adı, soyadı, KF, yaşı, cinsiyeti, CT taraması, röntgenleri ve cihazın özellikleri);
 3. Yukarıdaki tıbbi reçete.

İşleme konusu kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanabilir:

Mektupta açıklanan durumda. a) veriler doğrudan Uzman Doktor tarafından iletilir;

Mektupta anlatılan durumda. b) ve c) ilgili tarafların verileri, bunları yürürlükteki mevzuata uygun olarak toplayan ve madde uyarınca özel bilgiler sağlayan profesyonel doktor tarafından CTECH IMPLANT SRL’ye sağlanır. 13 ve 14 GDPR uyarınca CTECH Implant srl’yi Veri Denetleyicisi olarak atamıştır. 28 GDPR.

 1. İŞLEMENİN AMACI VE HUKUKİ DAYANAĞI

Tarafınızdan sağlanan kişisel veriler, sözleşme öncesi aşamalar da dahil olmak üzere sözleşmenin uygulanmasına ilişkin amaçlarla ve özellikle muhasebe, faturalama, hem kağıt hem de elektronik yollarla iletişimin yürütülmesi, vergi yükümlülükleri, organizasyonel yönetim için işlenecektir. talep edilen hizmetler ve sözleşmelerin şart koşulması, randevuların belirlenmesi, siparişlerin işlenmesi, teslimatlar, tedarik ilişkisinde talep edilen hizmetlere ilişkin bürokratik yükümlülükler. Sağladığınız veriler aşağıdaki amaçlarla işlenir:

 1. a) Sizinle imzalanan sözleşmeden doğan sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Veri Sorumlusunun sözleşmeden doğan haklarının korunması amacıyla. İşlemenin hukuki dayanağı, tekniğin öngördüğü şekilde sözleşmeye dayalı ilişkidir. 6 harf. b) Avrupa Tüzüğü ;
 2. b) Maliye ve vergi mevzuatının belirlediği gereklilikler için yasal düzenlemelerle belirlenen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi. İşlemenin hukuki dayanağı, tekniğin öngördüğü şekilde sözleşmeye dayalı ilişkidir. 6 harf. c) Avrupa Tüzüğü ;
 3. c) Veri Denetleyicisinin haklarını kullanmak, örneğin mahkemede savunma hakkı (mad. 6 bent f) Reg. 2016/679);
 4. d) Veri Denetleyicisinin Hizmetlerine ilişkin bilgilendirici nitelikteki iletişimler için, e-posta mesajları veya telefon gibi diğer iletişim araçları yoluyla Veri Denetleyicisine gönderilen özel talepleri takip etmek (mad. 6 bent b) Reg 2016 / 679).
 5. e) Yumuşak spam faaliyetleri. İtiraz hakkının (mad. 130 c. 4 Gizlilik Kanunu) kullanılmasına tabi olarak, Veri Denetleyicisinin halihazırda kullanmış olduğunuz ürün ve hizmetlerine benzer ürün ve hizmetlerine ilişkin ticari iletişimler göndermek.

Verilerin sağlanması zorunludur; verilerin sağlanmasının reddedilmesi veya bunların belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine tamamen karşı çıkılması, her durumda sizinle sözleşmeye dayalı ilişkinin kurulmasını imkansız hale getirebilir.

 1. VERİLERİN ALICILARI

Ayrıca verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla ve özellikle aşağıdaki konu kategorileriyle sıkı sıkıya bağlantılı teknik ve operasyonel ihtiyaçlar için üçüncü taraflara iletilebilir:

 1. a) tıbbi cihazla ilgili iş veya tasarımları yürütmek zorunda kalabilecek tedarikçiler ve Ortaklar;
 2. b) kredi kurtarma amaçları da dahil olmak üzere, ekonomik faaliyetimizin olağan performansıyla bağlantılı idari, muhasebe ve yönetim yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili işleme yapmak üzere tarafımızca atanan organlar, profesyoneller, şirketler veya diğer yapılar;
 3. c) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili amaçlarla kamu makamlarına ve idarelerine veya kanun, yönetmelik, topluluk mevzuatı hükümleri uyarınca bunlara erişme hakkına sahip olan kişilere;
 4. d) Şirketimizin tarafınıza karşı üstlenilen sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yukarıda belirtilen verilerin aktarılmasının gerekli olduğu bankalar, finans kuruluşları veya diğer kişiler.
 5. e) BT ve telematik sistem ve sistemlerin kurulum, yardım ve bakım hizmetleri ile Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için işlevsel olarak bağlantılı ve gerekli tüm hizmetlerin tedarikçileri. Listesi veri kontrolörleri talep üzerine mevcuttur;
 6. f) İlgili şirketler.
 7. DEPOLAMA SÜRELERİ

Verilerinizi, verilerin toplanma amaçlarına ulaşılmasını aşmayacak bir süre boyunca, bunların tanımlanmasına olanak tanıyan bir biçimde tutacağız; bu nedenle mevcut sözleşme ilişkisinin mevcut olmasına kadar ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren en geç 10 yıl içinde saklanacaktır (zamanaşımına ilişkin md. 2946 cc). Vergi ve muhasebe yükümlülükleri için kesinlikle gerekli olan veriler, toplanma amacı sona erdiğinde, teknikte belirlendiği şekilde 10 yıllık bir süre boyunca saklanacaktır. 2220 cc

 1. VERİ AKTARIMI

Veri Sorumlusu, kişisel verileri üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarmamaktadır.

 1. İLGİLİ TARAFIN HAKLARI

İlgili taraflar (verilerin atıfta bulunduğu belirli veya tanımlanabilir gerçek kişiler) aşağıdaki listede listelenen belirli veri koruma haklarını kullanabilir:

a) Erişim hakkı: Kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin Veri Sorumlusundan teyit alma ve bu durumda kişisel verilere erişim ve işlenen verilerin kökeni, amaçları, kategorileri hakkında detaylı bilgi edinme hakkı , iletişim ve/veya veri aktarımının alıcıları ve daha fazlası;

b) düzeltme hakkı: Veri Denetleyicisinden hatalı kişisel verilerin haksız bir gecikme olmaksızın düzeltilmesini ve ayrıca ek bir beyan sunarak eksik kişisel verilerin entegrasyonunu talep etme hakkı;

c) iptal hakkı (“unutulma”): Aşağıdaki durumlarda Veri Denetleyicisinden kişisel verilerin haksız gecikme olmaksızın iptalini talep etme hakkı: i. işleme amaçları için gerekli verilerin artık gerekli olmaması; ii. işlemenin dayandığı rızanın iptal edilmesi ve işlemenin başka bir hukuki dayanağının bulunmaması; iii. kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması; iv. yasal bir yükümlülüğe uymak için kişisel verilerin silinmesi gerekir;

d) işlemeye itiraz etme hakkı: Veri Denetleyicisinin yasal dayanağı olarak meşru menfaati bulunan kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkı;

e) sınırlama hakkı: kişisel verilerin doğruluğuna itiraz edilmesi durumunda (Veri Denetleyicisinin söz konusu kişisel verilerin doğruluğunu doğrulaması için gereken süre boyunca) Veri Denetleyicisinden işlemenin sınırlandırılmasını alma hakkı, eğer işlemenin yasa dışı olması ve/veya ilgili tarafın işlemeye karşı çıkması;

f) veri taşınabilirliği hakkı: kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve bu verileri, teknik olarak mümkünse, yalnızca işlemenin rızaya veya sözleşmeye dayandığı durumlarda başka bir veri denetleyicisine aktarma hakkı ve yalnızca elektronik yollarla işlenen veriler için;

g) denetleyici makama şikayette bulunma hakkı: diğer idari veya yargısal itirazlara halel getirmeksizin, kendisi ile ilgili işleme faaliyetinin Yönetmeliği ihlal ettiğine inanan ilgili taraf, denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Kişinin mutat olarak ikamet ettiği veya çalıştığı söz konusu Üye Devlet veya iddia edilen ihlalin meydana geldiği Devlet.

Prefooter TUR