• Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Ελληνικά
  • Magyar
  • Српски језик
  • Lietuviškai
  • Bahasa Indonesia
  • Slovenčina

info@c-tech-implant.com

+39 051 66 61 817

+ 49 721 60 95 32 38

Slide Bone-X

Doğal Biyouyumluluk

Doğal kemik substitütifleri

C-Bone X, EstRem işlemi (Esterifikasyon Hücre Çıkarılması Teknolojisi) aracılığıyla geliştirilen ekuin kökenli doğal kemik substitütifleri serisidir.

Bu yenilikçi “doku işleme” prosedürü, optimal osteokondüktif özelliklerle iskele olarak kullanılmak üzere kemik matriksi tamamen organik ve inorganik bileşenlerinde korunan C-Bone X MATRIX konfigürasyonuna ait tamamen biyouyumlu greftleri almanıza izin verir.

C-Bone X DEM konfigürasyonunun greftleri ise bunun yerine ilave bir kontrollü demineralizasyon fazının ardından elde edilir: Üç boyutlu osteokondüktif yapı tipik kemik matrislerini korumanın yanı sıra son derece esnektirler ve eğrisel profilli ve yüzeyli kemik kusurlarına bile kolayca uyarlanabilirler.

Son olarak, saf doğal hidroksiapatitten meydana gelen C-Bone X APATITE ilave bir kontrollü termokataliz işlemi ile elde edilir. Mükemmel osteokondüktif özellikleri, gözenekli yapısının boşlukları ve intergranüler yapılı olanlar arasında yeni bir vaskülarize kemik dokusu oluşumuna izin verir ve greftlerin hızlı ve eksiksiz osseointegrasyonuna olanak sağlar.

C-Bone X APATITE

C-Bone X APATITE kullanımı, istikrarlı bir biçimde belirli bir süre içinde hacmini koruması için greftin rezorbsiyonunun sınırlı veya gecikmeli olduğu tüm vakalarda endikedir.
Endikasyon: Küçük ve orta boyutlu kemik kusurlarının, maksiller sinüs yükseltmelerinin, peri-implant kusurlarının ve çekim sonrası soketlerin doldurulması.

C-Bone X MATRIX

C-Bone X MATRIX, en yüksek güvenlik ve biyouyumluluk profilini garanti eden patentli EstRem işlemini kullanarak üretilmiş, tamamen korunan ekstra selüler matriksli ekuin kökenli doğal kemik substitütifleri serisidir ve doku rejenerasyonu için işlevsel olan tüm biyolojik ve biyomekanik özellikleri korur.
Endikasyon: Periodontal ve peri-implant kusurlarının tedavisi, çekim sonrası soketin korunması, küçük ve büyük sinüs yükseltmeleri, yatay ve dikey çıkıntı artışları.

C-Bone X DEM

C-Bone X DEM greftleri son derece esnek ve eğimli profilli ve yüzeyli kemik kusurlarına bile kolayca uyarlanabilir olmanın yanı sıra, hücre yapışmasını kolaylaştıran ve osseointegrasyon sürecini hızlandıran bir yapıya sahiptir.
Endikasyon: Alveolar çıkıntı korunumu, vestibular girişli sinüs yükseltmesi, yatay çıkıntı artışları, implant yerleşimli dikey çıkıntı büyümesi.

 • C-Bone X DEM Kortikal Zar

Prefooter TUR